Бизнес

България е сред трите топ износители на ски и сноубордове

  05.01.2023 17:35  
България е сред трите топ износители на ски и сноубордове

През 2021 г. държавите-членки на ЕС са произвели 3,6 милиона чифта ски и (единични) сноубордове (+3% в сравнение с 2020 г.). Почти половината от тези артикули (1,6 милиона) са произведени в Австрия, съобщи статистическата служба на ЕС Евростат (Eurostat). Данните показват, че България е сред най-големите износители на ски и сноубордове.

По отношение на търговията, около 3,5 милиона чифта ски и индивидуални сноубордове са били изнесени до други страни от ЕС. През отчетната година ЕС е изнесъл 2,3 милиона чифта ски и сноубордове за страни извън ЕС и е внесъл 0,8 милиона от същите артикули от трети страни. 

Австрия най-големият износител в ЕС; България е трета, основна дестинация извън ЕС е САЩ

В държавите-членки на ЕС най-големият износител както за ЕС, така и за страните извън ЕС е Австрия, с повече от една трета от целия износ (2 029 000 чифта ски и индивидуални сноубордове, или 35%), следвана от Франция (648 700, 11%) и България (630 800, 11%).

В сравнение с 2020 г. Австрия отбелязва спад от 5%, България - ръст от 12%, а Франция има най-голям ръст от 18%.

Що се отнася до износа за страни извън ЕС, около 2/5 от чифтовете ски и индивидуални сноубордове в ЕС са били изпратени в САЩ (937 000, или 41% от общия износ на ски и сноуборд извън ЕС). Следва Канада (326 100, 14%) и Норвегия (288 000, 13%). 

Австрия най-големият вносител в ЕС; Китай е основният източник извън ЕС

Освен това през 2021 г. най-големият вносител от ЕС както в рамките на Общността, така и в страните извън нея, е Австрия с 1/3 от целия внос (1 420 200 внесени чифта ски и отделни сноубордове, или 33%), следвана от Франция (823 400 артикули, 19%) и Германия (405 100 артикула, 9%).

Що се отнася до вноса от страни извън ЕС, повече от 2/5 от доставените чифтове ски и отделни сноубордове са с произход от Китай (329 800 артикула, или 42% от общия внос на ски и сноуборд от страни извън ЕС), следва Украйна (152 000), 19%) и Русия (69 400, 9%).