Бизнес

ЕК с уведомително писмо до България за изискванията за безопасност

  30.09.2022 10:20  
ЕК с уведомително писмо до България за изискванията за безопасност

Европейската комисия ще изпрати уведомително писмо до България с искане за правилно прилагане на основните изисквания за безопасност и радиационна защита. Страните-членки трябваше да въведат европейските правила до 6 февруари 2018 г. Правилата засягат готовността за действия при извънредни събития. Ако до два месеца България не направи исканите промени, Еврокомисията може да реши да продължи с наказателната процедура. Комисията изпраща до страната ни уведомително писма и за това, че не е представила дългосрочни стратегии за управлението на енергийния съюз и за действията за опазване на околната среда. Брюксел призовава София да осъвремени и картите, свързани с опасностите от наводнения.