Бизнес

КЗК глоби Кауфланд и Билла - пуснали на промоция олио, от което нямат достатъчно бройки

  30.09.2022 09:49  
КЗК глоби Кауфланд и Билла - пуснали на промоция олио, от което нямат достатъчно бройки

Комисията за защита на конкуренцията санкционира "Кауфланд" и "Билла" за нелоялна конкуренция.

КЗК наложи имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД в размер на 0,03% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2022 г. (равняващи се на 565 052 лв.) за извършено нарушение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ЗЗК (заблуждаваща реклама). В проучването по преписката, образувана служебно от КЗК, е установено, че по време на провеждане от „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД на промоционална активност със слънчогледово олио „Плиска“ няма налични количества от промоционалните продукти в определени обекти.  Наложената имуществена санкция на „Билла България“ ЕООД е в размер на 0,03% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2022 г. (равняващи се на 250 089 лв.) - за извършено нарушение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ЗЗК (заблуждаваща реклама).

В проучването по преписката, образувана служебно от КЗК, е установено, че по време на провеждане от „Билла България“ ЕООД на промоционална активност със слънчогледово олио „Реоли“ и високоолеиново олио „Папас“ няма налични количества от съответните промоционални продукти в определени обекти. И в двата случая - с "Кауфланд" и "Билла", Комисията за защита на конкуренцията приема, че "безспорно е налице несъответствие на обещаното с рекламните послания за продажба с намалена цена на промоционалните продукти и фактическото изпълнение на рекламодателя".

От КЗК посочват още, че "рекламата има заблуждаващ характер по начина на нейното представяне въз основа на използваните в рекламните брошури твърдения за намалени цени и налични в определен период основни хранителни продукти, ответното дружество е в състояние да отклони към собствените търговски обекти потребителите, до които достигат рекламните послания, като по този начин може да се увредят интересите на конкурентите, които предоставят същите продукти на пазара".