Бизнес

Мениджърите очакват поскъпване на стоките и услугите

  26.02.2021 16:29  
Мениджърите очакват поскъпване на стоките и услугите

Увеличение на цените при търговията на дребно, промишлеността и строителството очакват част от предприемачите в тези сектори, сочат данните на Националния статистически институт.

В анкетата, проведена сред мениджърите на компании за бизнес климата през февруари, все повече надделяват мненията, че в следващите три месеца ще станем свидетели на поскъпване на различни видове стоки.

"Единствено в сектора на услугите мениджърите все още са предпазливи с прогнозите за поскъпване на цените. При търговията и строителството мненията са разделени - част от предприемачите признават, че в следващите три месеца най-вероятно ще има поскъпване, а други все още се въздържат от подобна прогноза заради несигурната икономическа ситуация. Именно тя е водещо притеснение сред всички предприемачи, макар и повечето от тях да вярват, че в следващите три месеца ще видим леко подобрение на ситуацията.

В промишлеността оценката за повишаване на цените е много по-осезаема сред мениджърите, а и тя се доказва от януарската статистика. Индексите на цените в промишленото производство нарастват както на годишна база, така и спрямо декември миналата година. Въпреки че в отделни сектори има спад, във водещи отрасли като хранително-вкусовата промишленост например - се отчита ръст на цените."