Бизнес

Кауфланд: Имаме стандарт за сертификация на TÜV AUSTRIA

  18.01.2021 21:28  
Кауфланд: Имаме стандарт за сертификация на TÜV AUSTRIA

Във връзка с публикуваната статия със заглавие “Хранителните вериги нямат международни сертификати за COVID безопасност“ в интернет сайта Efir2.bg, от Kaufland България изпратиха своето становище.  

Kaufland България разполага с валиден сертификат TÜV AUSTRIA COVID Shield, издаден от TÜV AUSTRIA – акредитиран орган за сертификация, който осъществява дейността си в 31 държави в света. Веригата подчертава, че чрез сертификата TÜV AUSTRIA COVID Shield тя гарантира най-високо ниво на предприетите противоепидемични мерки в своите търговски обекти, които прилага в съответствие с разпоредбите на държавните органи. Това означава, че търговската верига осигурява безопасна среда за служителите и клиентите в условия на COVID-19, като поддържа безупречна хигиена и дезинфекция на своите обекти и са предприети всички необходимите мерки за осигуряване и спазване на дистанция при пазаруване на територията на обектите й.

От началото на разпространението на COVID-19 в България Kaufland работи в тясна връзка с Министерството на здравеопазването и стриктно спазва всички нормативни разпоредби за ограничаване на разпространението на COVID-19.

От своя страна TÜV AUSTRIA заявяват следното:

„Стандартът TÜV AUSTRIA COVID Shield сам по себе си е частен стандарт за сертификация на TÜV AUSTRIA. Той има повече от 300 клиента в множество държави в Европа и Азия, което го прави безспорно международен. TÜV AUSTRIA COVID Shield следва установена практика все повече и повече стандарти да се разработват и предлагат от частни организации и да нямат регистрация като ISO стандарт. Поради ясната верига на отговорност, именно такива частни стандарти се установиха като най-големия гарант за високо качество. Сертифицираните по TÜV AUSTRIA COVID Shield фирми се отличават с високо ниво на прилагане и спазване на мерки, базирани на най-добрите световни практики и многократно надхвърлящи стандартните нормативни разпоредби на държавните органи. Това се потвърждава в регулярни проверки от световно-признат и доказано независим орган с почти 150-годишна история като TÜV AUSTRIA.“

Kaufland България отново призовава потребителите да спазват установените противоепидемични мерки, като подчертава, че ограничаването на разпространението на COVID-19 е резултат от съвместни отговорни усилия.